Vil du beskytte og sikre dit hjem og din virksomhed mod lynnedslag?

Det kan have meget store økonomiske omkostninger for dig, hvis du oplever, at et lyn slår ned, og de elektroniske systemer går ud.

JP EL & DATA er autoriseret el-installatør, og du kan roligt kontakte os på 📞 64 71 14 14 eller sa@jp-assens.dk –  vi har bred erfaring med installation af transientbeskyttelse i Assens og Hårby – ja på hele Fyn.

 

Hvad er transientbeskyttelse?

En transientbeskyttelse kan ikke forhindre et lynnedslag, men installeres for at beskytte dine elektriske systemer og minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftstop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder at et lyn, der slår ned 1-2 km væk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i dit hjem eller i din virksomhed.

Uden transientbeskyttelse kan der opstå en overspænding i installationen, som måske beskadiger de elektriske enheder, hvis den overstiger enhedernes impulsholdespænding. Når du har transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkert, og derved sikres installationerne.

Transientbeskyttelse sikrer også mod overspænding som følge af arbejde på elnettet.

Som din professionelle elektriker i Assens og Hårby ved vi, hvor vigtigt det er, at du får installeret transientbeskyttelse, fordi du kan sikre dig mod de voldsomme kræfter, der er i indirekte lynnedslag.

Hos JP EL & DATA rådgiver vi dig om og installerer transientbeskyttelse både i private hjem og på din virksomhed – kontakt os på 📞 64 71 14 14.

Transientbeskyttelse Assens Hårby

Med transientbeskyttelse sikrer du dit hjem mod ødelæggelser fra lynnedslag

Frygter du om dine el-installationer vil tage skade under tordenvejr? Så er du ikke den eneste, men JP EL & DATA  kan tilbyde dig en bedre løsning: Transientbeskyttelse.

Kontakt JP EL & DATA, – vi har mange års erfaring med transientbeskyttelse i private hjem og kan hjælpe dig med at sikre dine el-apparater og el-systemer. Kontakt os på 📞 64 71 14 14 – så tager vi en uforpligtende snak.

Afhængig af, hvilken type el-tavle du har, tilbyder vi forskellige løsninger til hjemmet ift. transientbeskyttelse. Har du et gammeldags HFI-relæ eller det nyere og mere tidssvarende HPFI-relæ? Mange hjem har kun et HFI/HPFI relæ – og det gør faktisk at risikoen for overspænding er 25% større.

Derfor er det vigtigt at få lavet et el-eftersyn af din autoriserede el-installatør, så vi kan gennemgå dine el-installationer.

I 2019 blev der vedtaget en ny el-lov, hvor transientbeskyttelse netop er et krav. Det gælder dog ikke i private hjem, men det er anbefalelsesværdigt også ift. din husforsikring.

Transientbeskyttelse i hjemmet Assens Hårby

El-regler skal beskytte dig

Hos JP EL & DATA​ er vi altid opdaterede med el-branchens nyeste tiltag og lovkrav. En af vores opgaver er at informere vores kunder og samarbejdspartnere omkring nye retningslinjer og regler.

Ifølge el-regler fra 2019 skal der installeres transientbeskyttelse som beskyttelse af:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer
Transientbeskyttelse Lyn Assens Haarby

Lynnedslag i virksomheden? JP EL & DATA monterer transientbeskyttelse på hele Fyn

Din virksomhed kan være sårbar, hvis el-installationerne ikke er beskyttede mod overspænding. Overspænding fra et lynnedslag kan ødelægge alt elektronisk udstyr og give permanente forringelser helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Udover at der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, så risikerer du også produktionsstop og datatab.

JP EL & DATA er autoriseret el-installatør og har lang erfaring med transientbeskyttelse i virksomheder. Vi rådgiver dig om den bedste løsning, laver installationen og servicerer efterfølgende – ring trygt til os på 📞 64 71 14 14.

I 2019 kom der nye el-regler for kravene for installation af transientbeskyttelse i virksomheder – derfor er det vigtigt at få tjekket jeres el-tavler og el-installationer af en autoriseret el-installatør.

Beskyt dit landbrug mod strømnedbrud og datatab

I det moderne landbrug er elektroniske systemer og udstyr en uundværlig og integreret del af den daglige drift. Desværre ser vi også at hyppigheden af tordenvejr er steget markant og det kan medføre overspændingsskader, produktionsstop og driftsforstyrrelser, som er farligt for en landbrugsvirksomhed.

JP EL & DATA er eksperter i rådgivning, installation og service af transientbeskyttelse i landbruget. Ring trygt til os på 📞 64 71 14 14 – så rådgiver vi dig om transientbeskyttelse og hjælper dig med at sikre at din landbrugsproduktion kører fejlfrit uden nedbrud i el-systemerne grundet lynnedslag.

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på kort tid ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner, hvilket medfører nedbrud og forringelser – med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion, fx nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, foderautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Transientbeskyttelse Landbrug Assens Haarby

Det er vigtigt at tjekke op med dit forsikringsselskab vedr. transientbeskyttelse. Flere forsikringsselskaber sætter transientbeskyttelse som krav indenfor landbruget. JP EL & DATA​ har stor erfaring inden for transientbeskyttelse i landbruget.

Kontakt JP EL & DATA​ 📞 64 71 14 14 – vi rådgiver, laver installationen og servicerer efterfølgende.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

1 + 14 =

Find os

Melvej 8
5610 Assens
sa@jp-assens.dk
Tlf.: 64 71 14 14

Strandgade 74
5683 Haarby